Spoločnosť bola založená v roku 2004 a je vedená v obchodnom registri, vložka číslo 15676/V. Sme držiteľmi Licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 001807, osvedčení od autorizovaných distribútorov kamerových a zabezpečovacích systémov a osvedčenia na riadenie činností, prevádzky podľa paragrafu 23 na : EZ do 1000V a bleskozvodov v obj. tr. A podľa vyhl. 718/2002.

Popis činnosti :

  • PSN – elektronická zabezpečovacia signalizácia
  • EPS – elektronická požiarna signalizácia
  • Telekomunikačná technika
  • CCTV – priemyselná televízia
  • ACCESS – dochádzkové a prístupové systémy
  • Domáce audio a videotelefóny
  • FTP, UTP – počítačové siete
  • Silnoprúdové elektroinštalačné rozvody
  • Slaboprúdové elektroinštalačné rozvody
  • Domová a bytová inteligencia