Certifikáty

Licencia technickej služby

Osvedčenie – vyhláška 74/1996 Zb.
Osvedčenie – koncové zariadenia SPIN KM
Osvedčenie – Honeywell s.r.o.

Osvedčenie – Honeywell s.r.o.
Certifikát – SAMSUNG TECHWIN, DYNACOLOR